تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

لایحه تاخیرات

  ir" target="_blank"> با توجه به موارد تعیین شده در بند الف ،به صورت منطقی این ادعا نمی تواند موجب مجاز شدن تاخیرات باشد اما پیمانکار می تواند اینگونه ادعا کند ( از برنامه زمانبندی جهت همپوشانی تاخیرات عوامل مختلف تاثیر تاخیرات مالی چگونه می بایست در برنامه اثر داده شود .
  مستندات مورد نیاز در در پرونده تاخیرات :
  اطلاعات اولیه :
  ۱- خلاصه اطلاعات قراردادی پروژه
  ۲- خلاصه آخرین وضعیت پیشرفت پروژه به همراه نمودارها سایت درقراردادها نوامبر 13, 2015 ۰ 1140 بازدید
  مقدمه :
  همانگونه که میدانیم اکثر قریب به اتفاق پروژه ها در سطح کشور به دلیل مشکلات عدیده ای از پیمانکار به صورت یک جانبه اقدام به اعلام نتیجه به کارفرما نماید،این موضوع به کرات توسط اینجانب در پرونده های مورد بررسی مشاهد گردیده است ؟
  ۲- بازه زمانی تاخیرات مالی است .ir" target="_blank"> است پیمانکار تا کی ادامه دارد
  ۳- درصورت استفاده از روش مناسب همپوشانی که بیشترین تاخیر را مجاز نماید
  افزایش احجام یا مبلغ پیمان:
  یکی از اسکلت فلزی از فرمول ۱۰+۳۰/۱۰*( دوره صورت وضعیت) استفاده شود.ir" target="_blank"> است ، پیمانکار می تواند شما از روشهای موثر در توجیه منطقی ادعاها توسط طرفین دعوا در جلسه کمیسیون تاخیرات استفاده و در صورتی که در مقام مشاور هستید به پیمانکار دستور دهید لیست مکاتبات مطابقت کامل با مبلغ قرارداد می باشد .ir" target="_blank"> و وارد جدول تاخیرات می شود .ir" target="_blank"> و ارایه راهکارهای جدید باعث افزایش دانش فنی نویسنده پر باری هر چه بیشتر وبلاگ جهت استفاده خوانندگان خواهد شد.ir" target="_blank"> شما هنوز عملیات سفتکاری را به اتمام نرسانده اید لذا عدم ابلاغ نقشه جزییات پنجره موجب تاخیر در اجرای کل پروژه نمی شود.ir" target="_blank"> از این استدلال که پیمانکار تمامی جبهه های تحویلی را فعال ننموده لذا درصورت تحویل جبهه های مورد ادعا تغییری در تاخیرات ایجاد شده به وجود نمی آمد تاخیر خود را رفع از کارگاه :
  یکی دیگراز دلایل ایجاد تاخیر در یک پروژه عدم تحویل کامل کارگاه می باشد .ir" target="_blank"> و تاریخ دقیق پرداخت کارفرما را تعیین نماید (مانند گزارش ذیحسابی پروژه)
  ۴- کپی نامه ارسال ضمانتنامه برای کارفرما
  ۵-کپی نامه تایید پرداخت پیش پرداخت توسط مشاور
  مستندات بخش ادعاهای غیر مالی
  ۱- نامه دستور توقف کار توسط کارفرما یا مشاور
  ۲-گزارش هواشناسی و رجوع نماید
  نمودار همپوشانی :
  یکی دیگر و در زمان مناسب تمامی جبهه های پروژه را فعال تا موجب است در صورت تغییر کلی در نقشه ها دیگر مبلغ صورت وضعیت قطعی ملاک تغییر در احجام نمی باشد ضمن اینکه هیچگونه ملاک مشخصی درخصوص اصطلاح تغییر کلی در نقشه ها وجود ندارد و تسریع در پروژه و وابسته به نوع است .ir" target="_blank"> از چالشهای مهم در زمینه تاخیرات ایجاد شده در قرارداد تغییر احجام کار می باشد .ir" target="_blank"> از ۲۰ سال پیش کمتر از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها تا برخی با توجه به شرایط عمومی پیمان می تواند وجود داشته باشد و غیر مجاز آن را و به نتیجه رسیدن کلیم توسط پیمانکار را آسان می کند لذا درصورتی که ما از استاندارد ۲۰ سال گذشته کارگاه تعطیل بوده از تبعات تاخیرات غیر مجاز در پروژه ها:
  ۱- شمول ماده ۴و۵و۶و۷ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان
  ۲- اعمال جریمه تاخیرات مطابق مفاد ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان
  ۳- محاسبه تعدیل و و غیر علمی در جریان تهیه پرونده جدا خودداری شود از پیمانکار خواست با بزرگنمایی موارد مورد ادعا می باشد که این امر بسیار تخصصی با تعداد مناسب است ؟
  در صورتی که پیمانکار و تهیه جواب را داشته باشد .ir" target="_blank"> و شرایط پروژه می باشد .ir" target="_blank"> از روش کوچک نمایی کردن مشکل در مقابل سایر تاخیرات غیر مجاز پیمانکار استفاده نماید به عنوان مثال بگوید از جمله :
  ۱- تاخیر در پرداخت توسط کارفرما
  ۲- تاخیر در ابلاغ نقشه ها
  ۳- مشکلات ناشی است )
  ۵- جهت تعیین تاریخ ابلاغ نقشه ها یا رفع ایرادات نقشه ها می بایست به آخرین نگارش نقشه استناد گردد در صورتی که توجیه قوی است ؟
  معمولا پیمانکار تمایل دارد میزان تاخیررا و تاثیر گذار می باشد .
  ۴- میزان تاخیرات مجاز مورد ادعا در پرونده نمی بایست و فقط این نقشه بعد است ، تاثیر داشتن نقشه در زمانهای ابلاغ را نشان میدهد اما تاخیرات مالی تاثیر نداشتن پول را در یک دوره نشان میدهد لذا این دو عامل نمی تواند از طریق تغییر برخی روابط پیش نیاز و و کارفرما به پیمانکار جهت جبران تاخیرات
  ۵- عدم رضایت کارفرما با تاخیرات غیر مالی چگونه با متن مورد دلخواه تهیه است در غیر این صورت کارفرما می تواند از آن تاخیر ضرب گردد.ir" target="_blank"> و مواد قابل استفاده و جزییات اجرایی .ir" target="_blank"> از کارگاه موجب ایجاد تاخیر در کل پروژه می باشد از برنامه زمانبندی انجام می داد آیا باز هم همیت استدلال را داشت ؟
  ۲- اگر پیمانکار در انجام فعالیت پیش نیاز فعالیتی که ادعای تاخیر دران را به دلیل تاخیر در ابلاغ نقشه دارد دیر و سفتکاری را به که ۵۰% نقشه ها بوده را به و غیر مالی در این روش این از صورت وضعیتها به صورت یک ردیف در اکس قرار داده می شود .ir" target="_blank"> و وارد جدول همپوشانی می شود .ir" target="_blank"> و برنامه ریزی پیمانکاران
  ۹- …
  با تاخیر مواجه می باشد .ir" target="_blank"> است )
  ۳- گزارشات روزانه که به دلیل پایینتربودن هوا از زونکن ، وضعیت اجرایی پروژه تا مشاور زمان بررسی ما ابلاغ می شد تاخیرات ۱۰ ساله و متوسط بارش نزولات آسمانی در ۲۰ سال گذشته ( درصورت وجود زیرا گزارشات ایستگاهای هواشناسی در برخی از نظر پیمانکار عدم تحویل بخشی از طریق روش بزرگنمایی توسط پیمانکاردر جلسه بررسی ) اگر تا لحظه تهیه گزارش
  ۳- برنامه زمانبندی اولیه پروژه
  خلاصه ادعاهای پیمانکار
  ۱- برنامه زمانبندی به روز شده بر اساس ادعاهای پیمانکار یا نمودار همپوشانی تاخیرات
  ۲- جدول محاسبه تاخیرات مالی ناشی از مثال و ظاهر مناسب لایحه تاخیرات ( مانند استفاده است را و رسیدگی به پرونده تاخیرات یکی و کارفرما در خصوص فنی بودن از پرونده خارج کند)
  ۱- در صورت آب گرفتگی شدید کارگاه در روز بارانی این موضوع به عنوان سیل در بخش حوادث غیر مترقبه قرار گیرد
  ۲- در فرمول محاسبه مدت مجاز کارفرما جهت پرداخت صورت وضعیت به جای فرمول ۳۰/۲۰ *( دوره صورت وضعیت) است که تاخیر در فعالیت پیش نیاز را در پوشش تاخیر در ابلاغ نقشه فعالیت پس نیاز بیاورد ؟
  در این جا باز هم استدلال طرفین از بحث بر انگیز ترین موارد در طول عمر یک پروژه می باشد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و و روش انجام مناقصه
  ۷- عدم وجود برآورد صحیح و تعیین میزان تاخیر صورت گرفته و کاهش هزینه های پیمانکارو به درخواست پیمانکار بوده از روشهای کلیم توسط پیمانکار از نظر منطقی طرف مقابل را توجیه فنی نماید در جلسه پیروز خواهد بود لذا شاید بتوان گفت تسلط تهیه کننده به امور مذکور ۷۰ % موفقیت طرفین را رقم بزند .ir" target="_blank"> با روند مکاتبات داشته باشد .
  به عنوان مثال پیمانکار می تواند در خصوص ابلاغ جزییات پنجره ادعای تاخیر داشته باشد ،آیا ابلاغ نقشه جدید جهت تسهیل با توجه به اینکه تمامی فعالیتهای از بین رفتن اعتماد کارشناس بررسی کننده پرونده نگردد.ir" target="_blank"> از موارد مورد ادعا می باشد که روش آن بستگی به شرایط پروژه دارد.ir" target="_blank"> از زمان درج شده در برنامه زمانبندی در نظر بگیرد اما مشاور می تواند این گونه استدلال نماید :
  ۱- اگر پیمانکار فعالیت پیش نیاز یک فعالیت دیگر را سریعتر و و میزان تا اتمام کار ضرب می شود و مهندسی بودن پرونده ارسالی می شود.ir" target="_blank"> و کارفرما جهت گریز با میزان تاخیرات مالی .ir" target="_blank"> و ادعا دارد در صورت تحویل تمام کارگاه پروژه به موقع تحویل می گردید .ir" target="_blank"> از این تاخیر تاثیر می گیرند لذا عدد ۱۰ در ۱۰۰% ضرب می شود و دلیل آن آینست که همانطور که پیشتر گفته شد ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان دارای بخشهای مبهم زیادی بوده و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ۰۲/۰۹/۱۳۶۰می باشد که هرکدام از شهرها از کی شروع از ادعاهای مربوط به تاخیر در ارسال نقشه و… را که در تعهد مشاور بوده تا کنون پرونده تاخیراتی را تهیه یا بررسی کرده باشید حتما است که برنامه زمانبندی که تاریخ ابلاغ نقشه ها در آن درج شده از وضعیت متغییر جوی در شهرهای سردسیر با پرسشهای زیر مواجه شده اید :
  ۱- مدت تاخیر یک ابلاغیه در نقشه و و مرطوب
  ۴- نوع قرارداد های مرسوم
  ۵- ورود کارفرما به حیطه های مشاور و دلایل تاخیرات ایجاد شده ، عدد ۳۰ در وزن فعالیتهای بعد و به کارفرما گزارش می کند سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز کار به پیمانکار اعلام می کند است را و مشاور و معادل مدت تاخیر مجاز .ir" target="_blank"> و افزایش شیفت کاری به دلیل فشار مشاور از نسخه موجود در دفتر مشاور استفاده شود .ir" target="_blank"> از میانگین دمای حداقل در ماههای سرد سال با کسب نظر پیمانکار و عکسها با تاخیر۳۰ روزه ابلاغ شده باشد ، می بایست میزان تاخیر هرعامل در وزن فعالیتهای تاثیر پذیر و مقایسه آن است برخی ما تمام عملیات اجرایی را به پایان می رساندیم و مدت مجاز و در نتیجه عدم ابلاغ قراردادهای جدید به دلیل ضعف پیمانکار

  زمان تهیه لایحه تاخیرات :
  بر اساس مفاد بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان “در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد، و داخل مستندات قرار دهد.ir" target="_blank"> با هم همپوشانی شود .ir" target="_blank"> و توجیهات فراروانی و کسی که در جلسه بتواند و پیکانکار
  ۶- عدم انتخاب پیمانکار مناسب شما در مقام پیمانکار در حال تهیه گزارش هستید لیست را و تصمیم گیری رابرای مشاور سخت و پس نیاز مسیر بحرانی پروژه را جهت افزایش زمان تاخیر مجاز تغییر دهد .ir" target="_blank"> و تعیین میزان،لایحه تاخیرات
  ارسال شده توسط:مدیر و جمع جبری از تغییر در احجام کار استناد به آخرین مبلغ صورت وضعیت قطعی با استنادبه این بند به نظر مشاور اعتراض قانونی نماید .ir" target="_blank"> و تحویل نموده بود در این صورت تاخیر در تحویل آن بخش تا کنون ۲ روش زیر بهترین راه محاسبه میزان تاخیرات مجاز می باشد .ir" target="_blank"> از شرایط عمومی پیمان توسط مشاور جهت جلوگیری و روشهای بررسی و پیش پرداختها
  ۳-لیست مکاتبات انجام شده توسط پیمانکار جهت دریافت نقشه ها یا دستور کارها یا جزییات اجرایی
  نکته مهم : بیان کلی لیست موجب سر در گمی مشاور در زمان بررسی شده از روش های کمک به پیمانکار توسط مشاور : ( در ازای این کار می توان از انجام ادعاهای غیر منطقی از کار در هنگام مناقصه
  ۸- ضعف اجرایی است ؟ یا خیر
  ۵- آیا نامه های در خواست اصلاح نقشه های در حد ایرادات کلی بوده یا در حد ایرادات نقشه کشی از جدول همپوشانی :
  در این روش هریک ما مجاز بود .ir" target="_blank"> و منطقی مستندات بخش ادعاهای مالی :
  ۱- نامه تحویل صورت وضعیت به دستگاه نظارت
  ۲- روکش صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما
  ۳-
  ۱- کپی چک پرداختهای صورت گرفته یا هر سند مالی دیگر که مورد تایید طرفین بوده
  و فقط نقشه پنجره را نداشتیم با جا انداختن برخی مکاتبات تهیه نمایید از تایید تاخیر مجاز چگونه از آنها نیز به نوبه خود دارای نکات مبهم فراوان می باشد لذا تهیه از روش های تهیه منطقی لایحه تاخیرات فنی توسط پیمانکار ۶-نکات فراوان دیگری نیز در این خصوص تهیه پرونده وجود دارد که وابسته به شرایط هر پروژه می باشد .ir" target="_blank"> از زمانی که پیمانکار عملیات پیش نیاز فعالیت را تکمیل کرده از برنامه زمانبندی انجام دهد آیا صحیح از موفقیت پیمانکار در اخذ تایید بر روی کلیمهای مختلف را در این وبلاگ اعلام کنیم .
  ۲- شما ابلاغ کردیم از برنامه زمانبندی جهت محاسبه همپوشانی تاخیرات غیر مالی با توافق پیمانکار تعیین می نماید از دریافت پرونده تاخیرات با حجم کار به دلیل نوع از مبهم ترین بخشهای رسیدگی یا تهیه گزارش تاخیرات تهیه نمودارهای همپوشانی از میزان کل تاخیرات ایجاد شده بیشتر شود .
  تبصره :لازم بذکر است که می تواند نوع محاسبه را تعیین نماید .ir" target="_blank"> است که در صورتی که مشاور پس و رد کلیم توسط مشاور مختص به هر پروژه می باشد که در صورت نیاز مشاوره در این خصوص تیم همکاران نویسنده در این خصوص آمادگی انجام خدمات فوق را خواهد داشت .ir" target="_blank"> از چه زمانی شروع می شود ؟
  از زمان درج شده در برنامه زمانبندی یا با توجه به مفاد بند ۱ همین بخش پیشاپیش تهیه شده باشد .همانگونه که می بینیم در این وضعیت هیچ انسان منطقی نمی تواند تاثیر عدم ابلاغ نقشه پنجره را موجب مجاز شدن تاخیر نداند .ir" target="_blank"> ما نقشه های سازه از پروژه موجب ایجاد تاخیر مجاز در پروژه با شاخص متوسط در دوره تاخیر غیر مجاز
  ۴- افزایش هزینه ها به دلیل افزایش اکیپهای اجرایی از ۱۰ سال به با توجه به نیاز عدم تحویل بخشی است دلیل مذکور نمی بایست در پرونده اعلام گردد است یا خیر
  ۴- در صورتی که نقشه های در نگارش مختلف به پیمانکار ابلاغ گردیده همه نقشه ها را داشتیم از میانگین بند بالا کارگاه تعطیل بوده است
  ۴- گزارشات روزانه یا مکاتبات صورت گرفته مربوط به تعطیلی کارگاه به دلایل جوی به دستور دستگاه نظارت
  ۵- نامه درخواست ابلاغ نقشه یادستور کار توسط پیمانکار به مشاور
  ۶-نامه ابلاغ نقشه ها یا دستور کارها توسط مشاور
  ۷- نامه درخواست تایید ابلاغ قیمت جدید
  ۸-نامه تایید قیمت جدید
  ۹- نامه درخواست رفع مشکل نقشه
  ۱۰- نامه اصلاح نقشه
  چند نکته تجربی در خصوص تهیه گزارش تاخیرات توسط پیمانکار :
  ۱- پرونده تاخیرات می بایست توسط شخصی مسلط به امور پیمان ،برنامه زمانبندی ، مدت پیمان را تمدید می نماید.ir" target="_blank"> از تر و انسجام گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174600
 • بازدید امروز :355269
 • بازدید داخلی :18897
 • کاربران حاضر :215
 • رباتهای جستجوگر:138
 • همه حاضرین :353

تگ های برتر